Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich oraz obsługiwanych jednostek

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł

Dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb mrożonych do Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich w 2023 roku

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł

Świadczenie kompleksowych usług obsługi informatycznej, obsługi systemu monitorującego oraz pełnienia funkcji administratora strony internetowej na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich

Usługi Zamówienia do 130 000 zł

Dostawa pieczywa do Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich w 2023 roku.

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł

Świadczenie kompleksowych usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich oraz obsługiwanych jednostek

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł

Przygotowanie posiłków obiadowych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Usługi Zamówienia do 130 000 zł

Świadczenie kompleksowych usług obsługi informatycznej oraz obsługi systemu monitorującego na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich

Usługi Zamówienia do 130 000 zł

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł