Placówka POW2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizacyjne oraz terapeutyczne. Przygotowujemy podopiecznych do samodzielnego, dorosłego życia.