Funkcjonowanie POW1 oparte jest na tzw. systemie rodzinnym. Głównym założeniem jest stworzenie warunków jak najbardziej podobnych do tych, które panują w domu rodzinnym.