Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich realizuje zadania z zakresu obsługi specjalistycznej, administracyjnej, prawnej, organizacyjnej, kadrowej, informatycznej, finansowej, z zakresu rachunkowości oraz ochrony danych osobowych, zajmuje się również prowadzeniem remontów, bieżącym utrzymaniem obiektów oraz ich niezbędnym wyposażeniem.