Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

Strukturę strony BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w górnej oraz lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijane podkategorie. Nad tytułem każdej podstrony znajduje się menu pokrokowe, prezentujące ścieżkę dostępu do aktualnej lokalizacji.

Powrót do strony głównej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie na logo PCUS umieszczone w lewym górnym rogu strony.
Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku w górnej części prawej strony ekranu. Dodatkowym narzędziem ułatwiającym wyszukanie informacji jest mapa strony (w stopce strony), która umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich podstron Biuletynu.