DYREKTOR: Urszula Przybyłek,

ZASTĘPCA DYREKTORA: Aleksandra Jabłońska.