Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich (PCUS) działa na podstawie: 

      1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)                                  Kliknij by wyświetlić plik                                                                                                                                                                     źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/D19980578Lj.pdf 

      2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm)                            Kliknij by wyświetlić plik                                                                                                                                                                    źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091571240/U/D20091240Lj.pdf

realizując obowiązki wynikające z  przepisów: 

  1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998). Kliknij by wyświetlić plik.
    źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/998/1
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 292, poz.1720). Kliknij by wyświetlić plik.
    źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112921720