W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. - Dz.U. z 2023 r. poz. 20), Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich (PCUS) zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie PCUS chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCUS oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

  1. polski język migowy (PJM),
  2. system językowo migowy (SJM),
  3. sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).